Låssystem med olika behörighetsgrader

Vi tillhandahåller låssystem med olika behörighetsgrader för butiker, hotell, företag och andra fastigheter. Det är både en säkerhets- och en skyddsåtgärd att ge olika personer olika behörigheter i skilda zoner. Vi har licenserna för de mest förekommande fabrikaten i Sverige så som ASSA ABLOY, DormaKaba, Evva och iLOQ m.fl.

Ett bra skydd är viktigt ur många perspektiv

Inbrott innebär för många långt mer än bara risken att bli bestulen på materiella ting, även om det för de flesta räcker som riskfaktor för att vilja skydda sitt hem och sin verksamhet med effektiva lås. Intrång i hemmet är en skakande upplevelse som många faktiskt råkar ut för.

Alla som drabbats av inbrott vet hur det känns. Juridiskt skyddade nycklar och cylindrar tillsammans med effektiva inbrottsskydd installerade av en Behörig Låssmed minskar den risken.

Skydda alla ingångar

Om ditt hem eller din verksamhet har utsatts för inbrott, har tjuvarna i regel kommit in via andra ingångar än huvudentrén. Givetvis måste huvudentrén ha ett fullgott skydd men det är lika viktigt att skydda andra ingångar, såsom fönster, källare och altandörrar.

Kontakta oss så berättar vi mer!