top of page

Tips & Trix

Vad gör jag om Yale Doorman L3 har slutat att fungera?


1. Gör en felsökning i följande ordning: Om du har slagit fel kod flera gånger i rad låses Yale Doorman L3 i ett par minuter innan du kan göra ett nytt försök att öppna.

2. Om du har ett uppkopplat Yale Doorman L3, där du angivit en tidsbegränsad behörighet, kan det vara så att behörigheten har gått ut. Kontrollera inställningarna i din app eller på "mina sidor".

3. Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.

4. Låstest: Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm.

5. Kan fortfarande inte låsa: • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott. • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.

6. Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur gör att dörrspringan varierar. För att Yale Doorman L3 ska fungera är:rekommenderatmått för dörrspringan 3 mm. Skulle ditt Yale Doorman L3 inte låsa kan du därför behöva justeradörrspringan.

7. Det kan också bero på att batteriet är slut. I så fall får du en batterivarning med ljud och ljus i god tid innan, men om det tar slut ändå kan du sätta ett standard 9V batteri på två poler nederst på utsidan av låset för att strömsätta detta och sedan identifiera dig med nyckelbricka eller kod på vanligt sätt.


Recent Posts

See All

STEPLOCK

Onsdag 3 Maj är det åter på skolbänken för oss. Nya El-slutbleck & Motorlås har hittat vägen in i vårat sortiment, För en tryggare o säkrare vardag! Så butiken håller stängt, åter på torsdag som vanli

Comments


bottom of page